ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μηχανουργείο Υποστήριξης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Το ΜΥΕΔ χρησιμοποιείται για κατασκευές, συντήρηση και επισκευές ερευνητικού εξοπλισμού από ερευνητές του Πανεπιστημίου μας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι χρήστες αφού περιγράψουν την ερευνητική συσκευή που χρειάζονται παίρνουν και σχετικές συμβουλές από το έμπειρο προσωπικό του ΜΥΕΔ για τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και για ενδεχόμενες τροποποιήσεις /βελτιώσεις στο σχεδιασμό, ούτως ώστε η κατασκευή να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Ακολουθεί photo gallery με τις κατασκευές μας:

Μετάβαση στο περιεχόμενο