Καλώς ήλθατε στο Μηχανουργείο Υποστήριξης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Μηχανουργείο Υποστήριξης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΥΕΔ) ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό την υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας σε μηχανουργικές κατασκευές

Το Μηχανουργείο στεγάστηκε σε ισόγειο χώρο του Τμήματος  Φυσικής και ξεκίνησε τη λειτουργία του με δύο συμβατικές εργαλειομηχανές (ένα τόρνο και μία φρέζα) και στοιχειώδη μέσα συγκολλήσεως μετάλλων (οξυγονοκόλληση και ηλεκτροσυγκόλληση).

Το πρώτο προσωπικό που λειτούργησε το μηχανουργείο απασχολήθηκε με σύμβαση έργου με την Επιτροπή Ερευνών (ΕΛΚΕ). Τα έσοδά του προερχόταν από Τακτικές Πιστώσεις του Ιδρύματος και από χρέωση των χρηστών, με ένα χαμηλό κόστος, βάσει των απαιτούμενων εργατοωρών και το κόστος των απαιτούμενων υλικών.

Σύντομα το Μηχανουργείο, με την υποστήριξη όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας και των εκάστοτε Πρυτανικών Αρχών αναπτύχθηκε σημαντικά και απέκτησε σύγχρονα μέσα και εξοπλισμό με αποτέλεσμα σήμερα να μπορεί να ανταποκριθεί σε εξειδικευμένες ανάγκες μηχανουργικών κατασκευών.

Σημερινή Κατάσταση ΜΥΕΔ

Σήμερα στο Μηχανουργείο εργάζεται o κ. Γεράσιμος Διαμαντής (Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος τμήματος Μηχανολογίας) με εμπειρία άνω των 20 ετών ο οποίος είναι υπεύθυνος για το σχεδιαστικό μέρος, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία όλων των εργαλειομηχανών. Επίσης, στη γραμματειακή υποστήριξη και επικουρικά στο σχεδιαστικό μέρος απασχολείται η κ. Χρύσα Χατζηπαναγιώτου (απόφοιτος τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής). Οι ανωτέρω αμείβονται βάσει συμβάσεως ορισμένου χρόνου από την Επιτροπή Ερευνών (ΕΛΚΕ).

Η λειτουργία του ΜΥΕΔ επιβλέπεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (που ορίζεται από τη Σύγκλητο μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος), ο οποίος εποπτεύει και υπογράφει τις οικονομικές κινήσεις της δομής καθώς και από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του ΠΠ. Από το 2020, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΜΥΕΔ είναι ο Καθηγητής του τμήματος Χημικών Μηχανικών κ.Αλέξανδρος Κατσαούνης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΧΩΡΟΣ

Ο σημερινός χώρος του μηχανουργείου περιλαμβάνει δυο τμήματα, συνολικού εμβαδού 316 τ.μ. στο ισόγειου του κτηρίου του τμ. Φυσικής.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το ΜΥΕΔ διαθέτει πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό που το καθιστά ένα από τα πληρέστερα εξοπλισμένα μηχανουργεία της περιοχής.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Εκεφέ Δημόκριτος Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Εθν. Ίδρυμα Ερευνών Ιτε/Ιεχμή Advent Technologies Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εθνικό Αστεροσκοπείο

Οφέλη του Πανεπιστημίου από τη λειτουργία του Μηχανουργείου

 

  • Το Μηχανουργείο συμβάλει στην εξοικονόμηση χρημάτων δεδομένου ότι οι χρεώσεις είναι πολύ μικρότερες των αντίστοιχων χρεώσεων σε ιδιωτικά μηχανουργεία της Πάτρας ή της Αθήνας, ενώ εξασφαλίζει χαμηλές τιμές σε πρώτες ύλες, λόγω της μακρόχρονης και αξιόπιστης συνεργασίας του με πλήθος προμηθευτών.
  • Το Μηχανουργείο λειτουργεί εντός της πανεπιστημιούπολης και παρέχει εύκολη πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους χρήστες, καθώς και ευελιξία στον σχεδιασμό, παρακολούθηση και ενδεχόμενη τροποποίηση των κατασκευών και εν γένει στενή συνεργασία με το προσωπικό σε όλες τις φάσεις υλοποίησης μιας κατασκευής.
  • Οι χρήστες εκφράζονται πάντοτε με ικανοποίηση για την ποιότητα της εργασίας, τη συνέπεια στον χρόνο παράδοσης αλλά και το κόστος που πληρώνουν.

Το ΜΥΕΔ είναι σήμερα μια πολύτιμη μονάδα υποστήριξης της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι βασικές αρχές του απέναντι στους χρήστες παραμένουν πάντα:

  • Η ποιότητα και η αξιοπιστία στις κατασκευές
  • Η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση
  • Οι όσο το δυνατόν χαμηλές χρεώσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο