Το ΜΥΕΔ αποτελεί δομή του Πανεπιστημίου Πατρών με κύριο στόχο τη στήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών εργαστηρίων του ιδρύματος. Στο ΜΥΕΔ πραγματοποιούνται πρωτότυπες κατασκευές, σχεδιασμένες από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών και παράλληλα λαμβάνει χώρα συντήρηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανολογικού και επιστημονικού εξοπλισμού.

Η φιλοσοφία της λειτουργίας του ΜΥΕΔ βασίζεται στην παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και άλλων ιδρυμάτων ή ινστιτούτων που συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

Η παροχή  μηχανουργικών εργασιών γίνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους μηχανουργούς, με χρήση σύγχρονων εργαλειομηχανών κατάλληλων για την κατασκευή μη εμπορικά διαθέσιμων συσκευών στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πείτε μας τι θα θέλατε να κατασκευάσουμε και εμείς έχουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία να το υλοποιήσουμε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το ΜΥΕΔ παρέχει εργασίες συντήρησης κάθε είδους μηχανουργικών κατασκευών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Το ΜΥΕΔ διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και την απαιτούμενη εμπειρία, έχει τη δυνατότητα επισκευής πλήθους κατασκευών

Μετάβαση στο περιεχόμενο